top of page

  Yayınlarımız  

Kitap

Katma-Deger-Vergisinde-Matrah.png
Katma Değer Vergisinde Matrah

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Adalet Yayınevi, Ankara - Eylül 2020

Kitap

vergi-mukelleflerinin-defter-tutma-yukum
Vergi Mükelleflerinin Defter Tutma Yükümlülüğü

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Oniki Levha Yayınevi, İstanbul - Ocak 2018

Makale

VergiSorunlarıDergisi-2023-08.jpg
“Influencerların Sosyal Medya Gelirlerinin Vergilendirilmesi”
(pdf olarak görüntüle)

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Vergi Sorunları Dergisi - 2023 Ağustos Sayısı

Makale

VergiSorunlarıDergisi-2023Subat.jpg
“Anayasa Mahkemesi'nin Özel Usulsüzlük Suçu Bakımından Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesine Yaklaşımı”
(pdf olarak görüntüle)

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Vergi Sorunları Dergisi - 2023 Şubat Sayısı

Makale

BaskentHukukDergisi.jpg
“Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İdari Teşkilattaki Yeri ve Görevleri”
(pdf olarak görüntüle)

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Başkent Üniv. Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara - 2021 Ocak

Makale

AnkaraBarosuDergisi.jpg
“Yürütme Organının Katma Değer Vergisinde Oranı Belirleme Yetkisinin Değerlendirilmesi”
(pdf olarak görüntüle)

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu Dergisi, Ankara - 2020/4

(Hakemli Makale)

Makale

mini_magick20200428-8172-icu7r.png
“Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İle İlgili Olarak İdarenin Mali Kolaylık Sağlama Yükümlülüğü”
(pdf olarak görüntüle)

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan, Ankara - 2020

(Hakemli Makale)

Makale

img-new-int-1467458613.jpg
"Anayasa Mahkemesi’nin Vergi Adaleti ve Ölçülülük İlkelerine Yaklaşımı (Katma Değer Vergisi Matrahına Özel Tüketim Vergisinin Dahil Edilmesi Sorunu)"
(pdf olarak görüntüle)

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Vergi Sorunları Dergisi - 2016 Temmuz Sayısı

(Hakemli Makale)

Tebliğ

Teblig.png
"Avukatların Vergisel Yükümlülükleri"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 9 Haziran 2022

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Uygulaması"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 8 Şubat 2022

Tebliğ

Teblig.png
"Katma Değer Vergisi Uygulamaları"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 25 Ocak 2022

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Urfa Barosu - 18 Aralık 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimler Kapsamında Vergi Yargılama Hukuku"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 17 Eylül 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Avukatların Vergisel Yükümlülükleri ve Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Usulü Paneli"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 23 Kasım 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında KDV İade Talebinin Reddi Davaları”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 16 Mart 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Serbest Meslek Makbuzu Hazırlanması Eğitimi”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 2 Mart 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Hukukuna Giriş”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 26 Şubat 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Vergi Uyuşmazlıkları”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Mardin Barosu ve Düzce Barosu - 23 Şubat 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Vergi Hukukunda Hata Düzeltme ve Yargısal Süreci”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 12 Ocak 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Ceza Yargılaması”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 9 Aralık 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Avukatın Güncel Vergi Sorunları”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 4 Mayıs 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Kaçakçılığı Suçu”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 21 Şubat 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Adalet Hizmetlerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olmasının Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Değerlendirilmesi”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı - 9 Ocak 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Serbest Meslek Makbuzu Hazırlanması”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 7 Aralık 2019

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Yargılaması Hukuku”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 12 Kasım 2019

bottom of page