top of page
IMG_8531_edited.jpg

Av. Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara’da doğmuş ve ilk, orta ve yüksek öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır.

Birincilikle girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olmuştur. Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Mali Hukuk) Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atanmıştır.

 

Almanya Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi’nde misafir araştırma görevlisi olarak 1 yıl çalışmalarını sürdürdükten sonra Türkiye’ye dönmüştür.

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Mali Hukuk) Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlamıştır.

 

"Vergi Mükelleflerinin Defter Tutma Yükümlülüğü", "Katma Değer Vergisi Matrah" ve "Gümrük Vergisinde Yükümlülük" isimli kitapları ve hakemli birçok makalesi bulunmaktadır. Vergi Hukuku ve ilgili alanlarda sayısız panel, seminer ve eğitime konuşmacı olarak katılım sağlamıştır.

 

İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ankara Barosu Başkan Yardımcılığı, Ankara Barosu Genel Sekreterliği ve Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Şu an Ankara Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Başta vergi hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, iş hukuku olmak üzere birçok alanda avukatlık hizmeti vermektedir.

bottom of page