top of page

 Tebliğler 

Tebliğ

Teblig.png
"Avukatların Vergisel Yükümlülükleri"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 9 Haziran 2022

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Uygulaması"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 8 Şubat 2022

Tebliğ

Teblig.png
"Katma Değer Vergisi Uygulamaları"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 25 Ocak 2022

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Urfa Barosu - 18 Aralık 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimler Kapsamında Vergi Yargılama Hukuku"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 17 Eylül 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Avukatların Vergisel Yükümlülükleri ve Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Usulü Paneli"

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 23 Kasım 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında KDV İade Talebinin Reddi Davaları”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 16 Mart 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Serbest Meslek Makbuzu Hazırlanması Eğitimi”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 2 Mart 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Hukukuna Giriş”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 26 Şubat 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Vergi Uyuşmazlıkları”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Mardin Barosu ve Düzce Barosu - 23 Şubat 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Vergi Hukukunda Hata Düzeltme ve Yargısal Süreci”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 12 Ocak 2021

Tebliğ

Teblig.png
"Odak Eğitimleri Kapsamında Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Ceza Yargılaması”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 9 Aralık 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Avukatın Güncel Vergi Sorunları”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 4 Mayıs 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Kaçakçılığı Suçu”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 21 Şubat 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Adalet Hizmetlerinin Katma Değer Vergisine Tabi Olmasının Temel Hak ve Özgürlükler Bakımından Değerlendirilmesi”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı - 9 Ocak 2020

Tebliğ

Teblig.png
"Serbest Meslek Makbuzu Hazırlanması”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 7 Aralık 2019

Tebliğ

Teblig.png
"Vergi Yargılaması Hukuku”

Av.Dr. Mahcemal SEYHAN

Ankara Barosu - 12 Kasım 2019

bottom of page